Bestuur

Het bestuur van Huurdersorganisatie WijWonen Delft bestaat momenteel uit vijf parttime bestuursleden. We zijn allemaal nog student en zetten ons in voor het woongemak van iedereen die bij DUWO Delft huurt. Elke dinsdag vergaderen wij in ons monumentale kantoorpand te Papenstraat 20W, hiernaast zijn we enkele uren per week bezig met het vervullen van onze taken.

Per zes weken hebben wij een vergadering met DUWO. Hierbij worden adviesaanvragen, beleidswijzigingen, grote problemen, financiën e.d. besproken. Op landelijk niveau werken wij samen met onze zusterverenigingen in Amsterdam, Amstelveen, Leiden en Delft. Hier worden “DUWO-brede” adviesaanvragen geschreven en het algemeen beleid van DUWO besproken. Hiernaast streven wij ernaar om contact te onderhouden met andere Delftse (belangen) verenigingen, om zo overlappende zaken met elkaar te behandelen.

Onze huidige samenstelling is:

Arnault-Quentin Eggermont, Voorzitter

Sinds afgelopen december ben ik voorzitter van WijWonen. Wij zijn de huurdersorganisatie van DUWO Delft en vertegenwoordigen inmiddels meer dan 8.000 studenten. Ik vertegenwoordig de vereniging en zorg ervoor dat we onze visie en doelen nastreven. Met een grote diversiteit aan activiteiten en dossiers op verschillende niveaus van verhuurder DUWO is dat soms een hele klus. Daarnaast zorg ik er voor dat het bestuur goed functioneert, maar er ook een goede onderlinge band is. We streven naar een hoge professionaliteit en kwaliteit, met als doel dat de studenten in Delft een fijne tijd beleven in hun studentenwoning.

Dennis Botman, Secretaris

Als secretaris ben ik verantwoordelijk voor de verslaglegging van de vereniging, houd ik toezicht op de opvolging van acties van medebestuursleden en beheer ik de ledenadministratie.Daarnaast behandel ik de dossiers die op lokaal niveau spelen. Hierbij sta ik veel in contact met de gemeente Delft om het wonen voor studenthuurders zo aantrekkelijk mogelijk te maken.

Marco Xausa, Penningmeester

Als penningmeester ben ik verantwoordelijk voor alle financiële zaken. Bij een grote vereniging zoals WijWonen, moeten de financiële zaken goed geregeld zijn. Het klinkt misschien eenvoudig, maar in de realiteit blijkt dit een stuk lastiger te zijn. Als Penningmeester is het mijn verantwoordelijkheid om de financiële zaken in een goede baan te leiden, zodat wij onze leden beter kunnen ondersteunen en van dienst kunnen zijn. Naast dit zal ik ook fungeren als aanspreekpunt voor internationale student huurders.

David Sarkisian, Koepel

Als commissaris Koepel ben ik vooral bezig met het beleid dat DUWO voert en hoe dit wordt gecommuniceerd naar alle andere studenthuurdersorganisaties. Hierbij probeer ik de belangen van de studenthuurder te behartigen. Als koepel ben ik dus bezig met dossiers die ook buiten Delft een rol spelen. Verder vindt ik het ook erg belangrijk dat ook DUWO zich genoeg bezig houdt met het verduurzamen van haar complexen en hier zal ik mij dus ook sterk voor maken.

Maya Bisessar, Commissaris Promotie

Als commissaris promotie ben ik verantwoordelijk voor de manier waarop uitgaande informatie naar de leden wordt gecommuniceerd en de website. Daarnaast zal ik door middel van activiteiten, sponsoring en borrels proberen de participatie van de huurders bij de organisatie te verhogen en de naamsbekendheid van Wijwonen te vergroten. Verder zal ik ervoor zorgen dat WijWonen bij belangrijke evenementen betrokken is en dat het laatste nieuws vanuit de organisatie de leden bereikt.