Het bestuur

Het bestuur van Huurdersorganisatie WijWonen Delft bestaat uit zeven parttime bestuursleden. We zijn allemaal nog student en zetten ons in voor het woongemak van iedereen die bij DUWO Delft huurt. Wekelijks vergaderen wij in ons monumentale kantoorpand te Papenstraat 20W, hiernaast zijn we enkele uren per week bezig met het vervullen van onze taken.

Elke zes weken hebben wij een vergadering met DUWO. Hierbij worden adviesaanvragen, beleidswijzigingen, grote problemen, financiën e.d. besproken. Op landelijk niveau werken wij samen met onze zusterverenigingen in Amsterdam, Amstelveen, Leiden en Delft. Hier worden “DUWO-brede” adviesaanvragen geschreven en het algemeen beleid van DUWO besproken. 

Het Dagelijks bestuur

Olivier van Warmerdam

Olivier van Warmerdam

Voorzitter, aftredend penningmeester

Ik waak erover dat ons beleid op een professionele en kwalitatieve manier in de praktijk gebracht wordt. Daarnaast houd ik ook het intern functioneren in de gaten. Als gezicht van de vereniging ben ik tevens het aanspreekpunt voor alle stakeholders die de Delftsche student een fijne tijd in zijn/haar studentenwoning willen bezorgen.

Daarnaast onderhoud ik de website van WijWonen, en zorg ik ervoor dat onze leden in zowel Nederlands als Engels op de hoogte worden gehouden via onze periodieke nieuwsbrief.

Fabian van der Poel

Fabian van der Poel

Aspirant penningmeester

Als penningmeester ben ik verantwoordelijk voor de financiële zaken van de vereniging. Ik zorg ervoor dat WijWonen de rekeningen op tijd betaald en we niet meer geld uitgeven dan we hebben. Ook is het mijn taak dit zo eerlijk en transparant mogelijk te doen, en er ook op toe te zien dat het geld van de vereniging op de juiste manier besteed wordt.

Ik heb gekozen voor een bestuursfunctie binnen de vereniging omdat ik me graag constructief en enthousiast wil inzetten voor de vereniging zodat wij goed kunnen opkomen voor de belangen van de huurders en omdat ik denk dat ik hier enorm veel kan leren.

Lisette Schuur

Lisette Schuur

Secretaris

Als secretaris ben ik verantwoordelijk voor de verslaglegging van de vereniging, houd ik toezicht op de opvolging van acties van medebestuursleden en beheer ik de ledenadministratie. Daarnaast behandel ik de dossiers die op lokaal niveau spelen. Hierbij sta ik veel in contact met de gemeente Delft om het wonen voor studenthuurders zo aantrekkelijk mogelijk te maken.

Daarnaast ben ik met de voorzitter mede verantwoordelijk voor het bijhouden van de website en het versturen van de periodieke nieuwsbrief.

De koepel

Jannine de Jong

Jannine de Jong

Commissaris Koepel

In januari 2021 ben ik aangetreden als Commissaris Koepel van WijWonen. Dit houdt in dat ik me voornamelijk bezig houd met zaken die ook buiten Delft spelen, dus op landelijk niveau. Beleid dat bijvoorbeeld gaat over nieuwbouw, maar ook hele actuele onderwerpen zoals internationalisering en duurzaamheid komen allemaal aan bod tijdens vergaderingen.

Hierbij is ook een belangrijke taak dat ik de communicatie met zowel DUWO, als met onze zusterorganisaties goed onderhoud om de samenwerking soepel te laten verlopen. In mijn tijd als bestuurslid zal ik proberen de belangen van de hurende studenten zo goed mogelijk te behartigen in de diverse dossiers die langskomen.

Thomas van Daalhuizen

Thomas van Daalhuizen

Commissaris Koepel

In januari 2021 ben ik aangetreden als Commissaris Koepel van WijWonen. Dit houdt in dat ik me voornamelijk bezig houd met zaken die ook buiten Delft spelen, dus op landelijk niveau. Beleid dat bijvoorbeeld gaat over nieuwbouw, maar ook hele actuele onderwerpen zoals internationalisering en duurzaamheid komen allemaal aan bod tijdens vergaderingen.

Hierbij is ook een belangrijke taak dat ik de communicatie met zowel DUWO, als met onze zusterorganisaties goed onderhoud om de samenwerking soepel te laten verlopen. In mijn tijd als bestuurslid zal ik proberen de belangen van de hurende studenten zo goed mogelijk te behartigen in de diverse dossiers die langskomen.

Lokaal

Jette van Schoor

Jette van Schoor

Commissaris Bewoners

Als Commissaris Bewoners ben ik het aanspreekpunt voor de huurders, op het moment dat zij vragen of klachten hebben. Ik kom op voor de belangen van zowel de nationale als de internationale student en het is mijn taak om altijd passende oplossingen te zoeken voor lokale problemen. Dit doe ik door goed contact te onderhouden met onder andere DUWO Delft.
Door het uitvoeren van mijn taken kom ik steeds meer te weten over wat er allemaal gaande is in de DUWO complexen in Delft. Ik kan me goed inleven in de verschillende situaties en daarom is dit echt een functie voor mij. Daarnaast zijn we als bestuur van plan om ons meer bezig te houden met de
verduurzaming van DUWO woningen, wat ik van groot belang vind en waar ik graag over meedenk.

Laura Tangelder

Laura Tangelder

Commissaris Promo

Als Commissaris Promo houd ik me bezig met de promotie van WijWonen. Onze naamsbekendheid van belang, zodat alle 8500+ studenten binnen Delft die wij vertegenwoordigen ons kunnen vinden, mochten er vragen en/of geschillen zijn.

De functie die ik bekleed past goed bij mijn persoonlijke interesses; als kind wilde ik altijd makelaar worden, daarna architect. Inmiddels is het een middenweg geworden na de afronding van mijn BSc. Bouwkunde. De gekozen master is Management in The Built Environment. Iets dat goed aansluit bij de taken van het WijWonen bestuur.

 

Algemeen

Tom Schuurmans

David Sarkisian

Julian van ‘t Hooft

Stuur ons een mail

Ons mailadres is info@wijwonendelft.nl.

w

Stuur ons een appje

Op ons telefoonnummer: 06-24760240.

Kom langs op ons kantoor

Alleen op afspraak. Papenstraat 20w, Delft.