Bestuur

Het bestuur van Huurdersorganisatie WijWonen Delft bestaat uit 8 parttime bestuursleden. We zijn allemaal nog student en zetten ons in voor het woongemak van iedereen die bij DUWO Delft huurt. Elke dinsdag vergaderen wij in ons monumentale kantoorpand te Papenstraat 20W, hiernaast zijn we enkele uren per week bezig met het vervullen van onze taken. Per zes weken hebben wij een vergadering met DUWO. Hierbij worden adviesaanvragen, beleidswijzigingen, grote problemen, financiën e.d. besproken. Op landelijk niveau werken wij samen met onze zusterverenigingen in Amsterdam, Amstelveen, Leiden en Delft. Hier worden “DUWO-brede” adviesaanvragen geschreven en het algemeen beleid van DUWO besproken. Hiernaast streven wij ernaar om contact te onderhouden met andere Delftse (belangen) verenigingen, om zo overlappende zaken met elkaar te behandelen.

Onze huidige samenstelling is:

Bob Kerssens, Voorzitter

Koers houden & aansturen zie ik als de belangrijkste taken van de voorzitter. Met een grote diversiteit aan activiteiten en dossiers op verschillende niveaus van verhuurder DUWO, is het van belang de visie en doelen van de vereniging niet uit het oog te verliezen. Aandacht en gepaste betrokkenheid van de leden creëren is daarbij een waardevolle bijdrage.

Zaken waar ik mij de komende tijd specifiek op richt zijn het verbeteren van de team spirit, het vergroten van de efficiëntie en het professionaliseren van de organisatie. In juli zal ik na 2,5 jaar verschillende functies binnen het bestuur bekleed te hebben, afscheid nemen.

 

Vincent van der Eijk, Secretaris

Als secretaris ben ik verantwoordelijk voor de verslaglegging van de vereniging, houd ik toezicht op de opvolging van acties van medebestuursleden en beheer ik de ledenadministratie.Daarnaast behandel ik de dossiers die op lokaal niveau spelen. Hierbij sta ik veel in contact met de gemeente Delft om het wonen voor studenthuurders zo aantrekkelijk mogelijk te maken.

Bart Cox, Penningmeester & Commissaris accommodate

Als penningmeester ben ik verantwoordelijk voor alle financiële zaken. Daarnaast ben ik de contactpersoon het aanspreekpunt voor alle internationale student huurders en alles dat daarmee samenhangt. Het beheer van de website valt ook binnen mijn portefeuille. Ik zorg dat de website up-to-date blijft met het laatste nieuws van WijWonen.

 

Rob Calon, Koepel

Als Koepel behandel ik de dossiers die in meerdere DUWO vestigingslocaties spelen. In samenwerking met de huurdersorganisaties uit deze vestigingslocaties overleggen we met DUWO om invloed uit te oefen op het beleid dat DUWO breed wordt gevoerd.

 

 

Philip Seiger, Koepel

WijWonen overlegd met DUWO en behandeld dossiers op lokaal en op landelijk niveau met als functie het controleren en adviseren van DUWO. Daarbovenop tracht WijWonen om haar positie en de positie van studenthuurderorganisaties tegenover DUWO te verbeteren. Het is mijn mening dat WijWonen meer kan bereiken als er een sterke organisatie staat die een goede balans van daadkracht en samenwerking uitstraalt.Om dit te bereiken hou ik mij als commissaris koepel bezig met de communicatie tussen DUWO en WijWonen, dossiers omtrent de samenwerking tussen DUWO en de huurdersorganisaties, en het controleren en vaststellen van beleidsdocumenten van zowel DUWO als WijWonen. In het komende jaar zal de samenwerking tussen DUWO en de huurdersorganisatie aan banden worden gelegd en versterkt worden!

 

Jasmijn Kusters, Commissaris bewoners

Hoi, binnen het WijWonen Bestuur ben ik een van de twee commissarissen bewoners. Ik ben de ondersteunende en communicatieve schakel tussen de bewonerscommissies van complexen en DUWO. Ook huurders die niet vertegenwoordigd zijn door een bewonerscommissie kunnen bij mij terecht. Zelf ben ik eerder bewonerscommissie geweest vanaf het begin van de oplevering van de Michiel de Ruyterweg. Hierdoor heb ik al wat ervaring met DUWO en woonongemakken die je het liefst zo snel mogelijk oplost. Als commissaris bewoners zal ik daarom mijn best doen om voor iedereen een zo prettig mogelijke woonsituatie te creëren. Complexen: Jacoba van Beierenlaan, Michiel de Ruyterweg, Mijnbouwplein, Professor Evertslaan en het Westplantsoen.

 

 

Bjorn Ram, Commissaris bewoners

Als commissaris bewoners ben ik het aanspreekpunt voor leden. Ik help als een schakel in de communicatie met DUWO en houd contact met de bewonerscommissies. Ik hoop in mijn tijd bij WijWonen een steun in de rug te zijn voor onze leden. Als DUWO niet meewerkt, is het voor leden heel moeilijk om daar tegen in te gaan. Ook wil ik graag bewonerscommissies opstarten zodat er in ieder complex een controle van de servicekosten kan worden uitgevoerd. Dit alles in het streven naar een optimale woonsituatie. Mijn complexen: EduP, BalPol 3, X-Ray, Rotterdamse weg en Korvezee.De complexen zonder bewonerscommissies worden per geval verdeeld tussen mij en mijn collega commissaris.

 

Thomas Drenth, Promotie

Als commissaris promotie wil ik WijWonen meer op de kaart zetten. Door middel van acties, sponsoring en borrels probeer ik de participatie van de leden te verhogen om zo up-to-date te blijven over de gang van zaken. Op gemeentelijk niveau zal ik de stem van de studenten – dat WijWonen vertegenwoordigd, uitspreken en probeer ik de naamsbekendheid van WijWonen in Delft te vergroten. Hierbij zorg ik dat WijWonen bij belangrijke evenementen betrokken is en dat de laatste nieuwtjes via social media verspreid worden.