Het bestuur

Het bestuur van Huurdersorganisatie WijWonen Delft bestaat uit zeven parttime bestuursleden. We zijn allemaal nog student en zetten ons in voor het woongemak van iedereen die bij DUWO Delft huurt. Wekelijks vergaderen wij in ons monumentale kantoorpand te Papenstraat 20W, hiernaast zijn we enkele uren per week bezig met het vervullen van onze taken.

Elke zes weken hebben wij een vergadering met DUWO. Hierbij worden adviesaanvragen, beleidswijzigingen, grote problemen, financiën e.d. besproken. Op landelijk niveau werken wij samen met onze zusterverenigingen in Amsterdam, Amstelveen, Leiden en Delft. Hier worden “DUWO-brede” adviesaanvragen geschreven en het algemeen beleid van DUWO besproken. 

Het Dagelijks bestuur

Olivier van Warmerdam

Olivier van Warmerdam

Voorzitter

Ik waak erover dat ons beleid op een professionele en kwalitatieve manier in de praktijk gebracht wordt. Daarnaast houd ik ook het intern functioneren in de gaten. Als gezicht van de vereniging ben ik tevens het aanspreekpunt voor alle stakeholders die de Delftsche student een fijne tijd in zijn/haar studentenwoning willen bezorgen.

Daarnaast onderhoud ik de website van WijWonen, en zorg ik ervoor dat onze leden in zowel Nederlands als Engels op de hoogte worden gehouden via onze periodieke nieuwsbrief.

Fabian van der Poel

Fabian van der Poel

Penningmeester

Als penningmeester zal ik waken over de geldstromen en eindverantwoordelijke zijn voor de financiën van WijWonen. Ik zorg ervoor dat de rekeningen betaald worden en dat het geld op de juiste manier verdeeld wordt, waarbij transparantie het speerpunt is.
Buiten mijn kerntaken ben ik ook betrokken bij de vereniging en mijn bestuursgenoten, om me zo goed mogelijk in te zetten voor de belangen van de huurders.
Jonas Yassien

Jonas Yassien

Secretaris

Als secretaris ben ik verantwoordelijk voor de verslaglegging van de vereniging, houd ik toezicht op de opvolging van acties van medebestuursleden en beheer ik de ledenadministratie. Daarnaast behandel ik de dossiers die op lokaal niveau spelen. Hierbij sta ik veel in contact met de gemeente Delft om het wonen voor studenthuurders zo aantrekkelijk mogelijk te maken.

Daarnaast ben ik met de voorzitter mede verantwoordelijk voor het bijhouden van de website en het versturen van de periodieke nieuwsbrief.

De koepel

Jannine de Jong

Jannine de Jong

Commissaris Koepel

Als Commissaris Koepel representeer ik de leden van WijWonen op landelijk niveau. Ik let erop dat beleid wordt gemaakt waar de belangen van onze leden voorop staan. Dit beleid gaat over huren, maar ook over andere actuele onderwerpen zoals internationalisering, eenzaamheid en duurzaamheid. Naast dat ik belangen behartig bij beleidsvorming, is ook een van mijn kerntaken om de communicatie met DUWO en onze zusterorganisaties goed te onderhouden, zodat onze samenwerking zo soepel mogelijk verloopt. 

De doelen die bij mijn functie horen, passen erg goed bij mijn interesses. In 2020 ben ik gestart aan de MSc. Urbanism; een master stedenbouwkunde waarin ik onder andere leer hoe mensen fijn wonen en hoe dat duurzaam kan. Daarbij breng ik verschillende belangen vaak samen om een plan te vormen waarin alle belanghebbenden worden betrokken.

Thomas van Daalhuizen

Thomas van Daalhuizen

Commissaris Koepel

Als Commissaris Koepel vorm ik samen met Jannine de schakel tussen onze huurdersorganisatie op lokaal niveau en de organisatie van DUWO op landelijk niveau. Ik waarborg de belangen van onze leden bij wijzigingen in het beleid en onderhoud de samenwerking met onze zusterorganisaties. Daarnaast neem ik deel aan het Landelijk Overleg Studentenhuurders, waarmee we de stem van zoveel mogelijk studentenhuurders landelijk onder de aandacht brengen.
 
In 2020 ben ik gestart met de MSc. Urbanism; een master stedenbouwkunde waarin veel aandacht wordt besteed aan huisvesting, doelgroepen en duurzaamheid. Door dit te combineren met de kerntaken als commissaris koepel, hoop ik de huidige en toekomstige huurder zo goed mogelijk te representeren.

Lokaal

Jette van Schoor

Jette van Schoor

Commissaris Bewoners

Als Commissaris Bewoners ben ik het aanspreekpunt voor de huurders, op het moment dat zij vragen of klachten hebben. Ik kom op voor de belangen van zowel de nationale als de internationale student en het is mijn taak om altijd passende oplossingen te zoeken voor lokale problemen. Dit doe ik door goed contact te onderhouden met onder andere DUWO Delft.
Door het uitvoeren van mijn taken kom ik steeds meer te weten over wat er allemaal gaande is in de DUWO complexen in Delft. Ik kan me goed inleven in de verschillende situaties en daarom is dit echt een functie voor mij. Daarnaast zijn we als bestuur van plan om ons meer bezig te houden met de
verduurzaming van DUWO woningen, wat ik van groot belang vind en waar ik graag over meedenk.

Emmy Sukchaiwan

Emmy Sukchaiwan

Commissaris Promo

Als Commissaris Promo houd ik me bezig met de promotie van WijWonen. Onze naamsbekendheid is van belang, zodat alle 8500+ studenten binnen Delft die wij vertegenwoordigen ons kunnen vinden, mochten er vragen en/of geschillen zijn.

Begin september ben ik gestart met de civiele master hydraulic engineering. Ik ben sinds juni begonnen aan de functie commissaris promotie en verder zal ik Jette helpen betreft bewonerscommissies (BC’s). Ik kijk er naar uit om de leden te representeren en leuke activiteiten organiseren!