Klachten & Service

Reparaties

Is er iets defect in je kamer of complex? Ook voor herstellingen die inbegrepen zijn in het serviceabonnement, neem je afhankelijk van het probleem contact op met een van onderstaande diensten.

  • Algemene (spoed)reparatie: Vastgoed Service via 015 251 67 00 (24/7 bereikbaar) of via het webformulier.
  • Verstopte afvoer: RRS via 070 336 88 88 (24/7 bereikbaar)
  • Glasbreuk: Glashandel Zantman via 015 262 47 77 (24/7 bereikbaar)
  • Liftstoring: liftbedrijf en telefoonnummer zijn vermeld in de lift (24/7 bereikbaar)
  • Internet & Televisie: afhankelijk van de provider in jouw gebouw contacteer je
    • Ziggo: ITT Desk via 085 0140 (ma-vr 09:00-17:00) of via het webformulier.
    • Utelisys: via 020 561 81 01 of via het webformulier.

Als  je een Accommodate-woonruimte huurt, dan dien je een reparatieverzoek in via dit webformulier.

Klachten

Indien de bovenstaande handelingen niet het gewenste resultaat opleveren, kun je overgaan tot het indienen van een klacht. Dat kan via het contactformulier of via (aangetekende) brief naar Postbus 54, 2600 AB Delft. DUWO tracht jouw klacht binnen twee weken naar tevredenheid op te lossen.

Mocht je niet tevreden zijn met de aangedragen oplossing, dan kan je een klacht indienen bij de vestigingsdirecteur. Deze buigt zich dan over jouw klacht en de aangeboden oplossing en koppelt hierover schriftelijk aan je terug. Het is mogelijk dat je in het gelijk gesteld wordt en je klacht alsnog naar jouw wens wordt opgelost. Maar het kan ook zijn dat de directie achter de aangedragen oplossing blijft staan. In dat geval kan je je wenden tot jouw huurdersorganisatie (WijWonen) of de Geschillencommissie Huursector. Deze onafhankelijke klachtencommissie bemiddelt bij geschillen tussen individuele huurders en DUWO.