17L-002 BalPol 12 contracten

Titel: BalPol 12 contracten
Code: L17-002
Fase: Afgerond
Inspraakmoment: Geen

Via klachten van huurders kwam WijWonen er achter dat DUWO een ‘pilot’ was aan het uitvoeren met de contracten voor woningen aan de Balthasar vd Polweg en het Westplantsoen. Op deze complexen was het gebruikelijk dat beide huurders van een woning samen op één contract stonden. Dit was echter een uitzondering in vergelijking met de rest van het DUWO bezit wat zorgde voor problemen omtrent de automatisering. DUWO had daarom, zonder WijWonen op de hoogte te brengen, besloten om voor deze woningen een hoofdhuurder-onderhuurder contract in te stellen. Daarbij zou één persoon de woning huren en alle lasten dragen met de mogelijkheid om een onderhuurder in huis te nemen. Deze onderhuurder hoefde niet te voldoen aan de eisen voor normale huurders, had geen huurbescherming en werd uit huis gezet wanneer de hoofdhuurder vertrok. WijWonen vond deze situatie onacceptabel en is daarom met DUWO in gesprek gegaan.

Na veel overleg zijn de volgende opties aan DUWO voorgelegd: het behouden van de oude contractvorm of het omzetten van de woningen naar 2 onzelfstandige verhuureenheden. Hoewel de kosten voor de huurder hoger zijn in de situatie van 2 onzelfstandige eenheden omdat de huurtoeslag vervalt, is WijWonen van mening dat de huurbescherming in dit geval meer gewicht draagt. Na overleg met het management van DUWO door de directeur van DUWO Delft is besloten om de contracten om te zetten naar 2 onzelfstandige eenheden. Dit was voor WijWonen acceptabel en er moest enkel nog overleg worden gevoerd over de overgang van de huidige vorm naar de nieuwe contractvorm.

Uiteindelijk is in dat overleg besloten om de hoofdhuurder-onderhuurder contractvorm in te zetten voor de overgangsperiode. Wanneer één van de huurders van de oude contractvorm vertrekt, krijgt de overblijvende huurder een hoofdhuurder-onderhuurder contract. Hij kan dan een onderhuurder in huis nemen. Vertrekt de hoofdhuurder en woont de onderhuurder er al zes maanden, dan krijgt de onderhuurder de mogelijkheid om één van de twee onzelfstandige verhuureenheden te nemen. Vanaf dat moment wordt de andere verhuureenheid gevuld m.b.v. instemmingen.


  • Status update Balpol Contracten

    Op dit moment lopen er gesprekken met DUWO over de communicatie die richting de huurders gaat omtrent deze wijziging. WijWonen wil verzekeren dat de nieuwe situatie voor iedereen duidelijk is en zal proberen om dit in de communicatie dusdanig te verwerken.

    Lees verder →
  • Pilot contracten Balpol1/2

    DUWO is momenteel bezig met het ontwikkelen en implementeren van een nieuwe contractvorm op de Balthasar van der Pol weg torens 1 en twee. De beoogde contractvorm heeft gevolgen voor zowel huidige als toekomstige bewoners. WijWonen is momenteel in adviserende rol met DUWO in overleg om de belangen huidige bewoners van de Balthasar van der Pol weg torens 1 en twee te behartigen en om de het woongemak voor toekomstige bewoners te waarborgen. Updates met betrekking tot dit dossier volgen.

    Lees verder →