17L-006 Energiebelasting teruggave

Titel: Energiebelasting teruggave
Code: 17L-006
Fase: In behandeling
Inspraakmoment: Geen

Via de Belastingdienst is er de mogelijkheid om energiebelasting terug te vragen wanneer er teveel is berekend. Dit komt vooral voor wanneer veel zelfstandige woningen achter één aansluiting energie ontvangen. De bewonerscommissie van X-Ray gaf aan dat DUWO dit heeft teruggevraagd voor hun complex en het geld wil steken in duurzaamheid i.p.v. het te retourneren aan de huurders. De BC was het hier niet mee eens en WijWonen deelt die mening. Na verder contact met DUWO is duidelijk geworden dat dit bij veel meer complexen in Delft speelt. DUWO heeft aangegeven dat ze energiebelasting hebben teruggevraagd voor die complexen over de jaren 2011-2015 en dat ze dit gehele bedrag in duurzaamheid wilden steken.  

Initiële gesprekken om DUWO zo ver te krijgen dit toch naar de (oud)huurders over te maken liepen op niks uit aangezien ze ‘dit geld veel beter kunnen gebruiken’. Na verdere informatie werd het duidelijk dat het voor sommige complexen oploopt tot €200/jaar/woning. De bedragen waren zo significant dat WijWonen besloot om een advocaat in te schakelen om een rechtszaak voor te bereiden. Tegelijkertijd is er contact gezocht met de samenwerkende huurdersorganisaties om hen op de hoogte te brengen van de problemen en om te kijken of er samen actie kan worden ondernomen. Ook op het bestuurlijk overleg bleek echter dat DUWO niet bereid was om te praten over de retournering aan de huurders, enkel over de uitgave van het geld richting duurzaamheid of een ander onderwerp.  

Plotseling ontvingen we bericht van DUWO dat er op het management overleg toch was besloten om het geld te retourneren aan de huurders. Een officiële verklaring waarom er ineens zo’n draai werd gemaakt is niet gegeven maar WijWonen gaat er vanuit dat dit te maken heeft met de druk vanuit de HO’s.  

 

 


  • Status update energiebelasting teruggave

    Op dit moment moet er nog overlegd worden met DUWO over de wijze waarop oud huurders worden gezocht en benaderd. We verwachten via een combinatie van posts op Facebook, e-mails richting huurders en een bericht op de DUWO website een hoop van deze mensen nog terug te kunnen vinden. Over de besteding van het bedrag dat mogelijk nog overblijft na deze zoektocht zijn nog geen afspraken gemaakt maar de HO’s zijn van mening dat duurzaamheid hier geen slechte besteding voor is.  

    Lees verder →