B17-001 Schouw complexen voor gedeelde kwaliteitsdefinitie

Titel: Nieuwe Samenwerkingsovereenkomst
Code: B17-001
Fase: Afgerond
Inspraakmoment: Geen

Bij gesprekken over de kwaliteit van complexen lijken de definities van WijWonen en DUWO vaak uit elkaar te lopen. Om meer inzicht te krijgen in elkaars perspectief zullen drie DUWO complexen in Delft, namelijk de Van Hasseltlaan, de Jacoba van Beijerenlaan en de Koornmarkt, worden bezocht door een afvaardiging van beide partijen. Tijdens dit bezoek zullen zaken worden aangekaart die binnen de 5 gestelde categorieën voor het kwaliteitssysteem liggen, de locatie, het aanzicht, energie en duurzaamheid, betaalbaarheid en de kwaliteitservaring door de huurders zelf.

Na afloop van het bezoek zal er een overleg worden georganiseerd om te reflecteren op de
ervaring.