K16-009 Ondernemingsplan DUWO

Titel: Ondernemingsplan DUWO
Code: K16-009
Fase: Voorbereiding
Inspraakmoment: Geen

Het ondernemingsplan van DUWO is een vijfjaarlijks plan waarin de concrete missie, koers en doelen van DUWO worden vastgelegd. Door middel van bestudering van de markt waarin DUWO zich beweegt en de maatschappelijk vraag afkomstig uit het werkveld van DUWO worden de genoemde missie, koers en doelen geformuleerd. WijWonen heeft in het proces van de totstandkoming van het  ondernemingsplan van DUWO een tweetal rollen. Ten eerste de rol als coproducent, waarbij WijWonen helpt thematische invulling te geven aan het ondernemingsplan. Ten tweede de controlerende en adviserende rol voor definitieve publicatie. Op deze manieren streeft WijWonen ernaar om het belang van de studenthuurder te waarborgen.


  • Update

    WijWonen is op 10 november 2016 uitgenodigd door DUWO voor een eerste bijeenkomst met betrekking to de invulling van het ondernemingsplan. Het eerstvolgende directe inspraakmoment voor WijWonen betreffende het ondernemingsplan 2017-2020 vindt plaats op 23 maart 2017.

    Lees verder →