L17-003 Meerjarenafspraken Gemeente 2017-2020

Titel: Meerjarenafspraken Gemeente 2017-2020
Code: L17-003
Fase: In behandeling
Inspraakmoment: Geen

Met de komst van de Woningwet heeft WijWonen op gemeentelijk niveau een aantal extra verantwoordelijkheden gekregen. Bij het maken van de prestatie- en meerjarenafspraken tussen de woningcorporaties en de gemeente is WijWonen een gelijkwaardige gesprekspartner geworden. Hierdoor heeft WijWonen meer mogelijkheden om het huurdersbelang van haar leden binnen de Gemeente Delft te doen weergalmen. WijWonen heeft met de onderhandelingen voor de prestatieafspraken van 2016 hier haar eerste ervaringen mee opgedaan en de (toegevoegde) waarde van overleg met verschillende huurdersorganisaties en woningcorporaties ondervonden.

In 2017 zal WijWonen weer met DUWO en de gemeente in gesprek gaan om de prestatieafspraken van DUWO voor 2017 vorm te geven. Hierbij zijn er drie thema’s die WijWonen nadrukkelijk terug wil zien; veiligheid, kwaliteit en duurzaamheid.


  • Eerste bijeenkomst Prestatieafspraken

    In april is WijWonen gestart met de overleggen voor de prestatieafspraken van 2018. Tijdens deze overleggen zijn alleen DUWO en de Gemeente Delft betrokken, zonder de andere woningcorporaties zoals gebruikelijk, zodat het geluid van de studenten zo goed mogelijk gehoord kan worden. De thema’s die aan bod zullen komen zijn: bereikbaarheid, betaalbaarheid, kwaliteit en duurzaamheid, leefbaarheid en het huisvesten van specifieke doelgroepen. Aan de hand van deze thema’s wordt vervolgens een bod uitgebracht door DUWO met de te realiseren doelen voor 2018. Tijdens de overleggen om deze doelen vast te stellen zal WijWonen de nadruk leggen op duurzaamheid en er hierbij voor zorgen dat de gemaakte afspraken helder een meetbaar geformuleerd gaan worden.

    Lees verder →