L17-005 Ledenondervraging 2017

Titel: Ledenondervraging 2017
Code: L17-005
Fase: Afgerond
Inspraakmoment: Digitaal

Ook dit jaar heeft WijWonen in april een grootschalige ledenondervraging opgezet door middel van een enquête. Het is gebleken dat de resultaten van deze enquêtes naast inzichten voor het bestuur, ook zeer gewilde kwantitatieve onderbouwingen voor  beleidsadvies richting DUWO leveren.

De ondervraging van de Nederlandse leden heeft dit jaar voor de tweede keer plaatsgevonden. De enquête was gericht op het inzichtelijk maken van de kwaliteit van het wonen en daarnaast ook op de beleidsvraagstukken die wij als bestuur dit jaar vanuit DUWO voorgelegd kregen. De resultaten van de enquête dienen voor ons als een onderbouwing of richting voor de advisering richting DUWO.

Wij hebben onze leden door middel van een poll de mogelijkheid gegeven om onderwerpen toe te voegen aan de enquête. Daarnaast hebben we om de participatie te vergroten 2x een maand huur en 4x 25€ een bol.com verloot onder de respondenten. Inmiddels zijn alle resultaten binnen en hebben we meer dan 1000 respondenten. Midden juni zullen de resultaten van het onderzoek uitgewerkt zijn en zal er een samenvatting op de website geplaatst worden.

Naast de ondervraging van de reguliere huurder wordt er in juni voor de vierde keer een enquête voor accomodate studenten georganiseerd. De vragen zijn vormgegeven zoals bij de reguliere kwaliteitsondervraging; hoe ervaart de internationale huurder het huren bij DUWO en wat kan er beter. De enquête wordt in hetzelfde format in alle DUWO-steden voorgelegd aan de internationale huurders. Resultaten worden door de voor die stad verantwoordelijke huurdersorganisatie geanalyseerd. Uiteindelijk worden op DUWO-concern en lokaal niveau afspraken gemaakt om de kwaliteitservaring onder internationale studenten te verbeteren.

 


 • Dossier afgesloten

  WijWonen komt er door onverwachte omstandigheden helaas niet aan toe om de resultaten van de reguliere enquete dit jaar met de leden te delen. Het volledig analyseren van de enquete zou op dit moment teveel bestuurscapaciteit vragen, waardoor ervoor is gekozen om onderwerpen uit de enquete door het jaar heen per dossier te analyseren. Wij betreuren het gebrek aan capaciteit en hopen jullie komend jaar beter te kunnen bedienen na de ledenondervraging van 2018. Mochten er specifieke vragen zijn over bepaalde onderwerpen, dan kunnen deze via de mail worden beantwoord door het bestuur.

  Lees verder →
 • Dossierbeschrijving

  Ook dit jaar heeft WijWonen in april een grootschalige ledenondervraging opgezet door middel van een enquête. Het is gebleken dat de resultaten van deze enquêtes naast inzichten voor het bestuur, ook zeer gewilde kwantitatieve onderbouwingen voor  beleidsadvies richting DUWO leveren.

  De ondervraging van de Nederlandse leden heeft dit jaar voor de tweede keer plaatsgevonden. De enquête was gericht op het inzichtelijk maken van de kwaliteit van het wonen en daarnaast ook op de beleidsvraagstukken die wij als bestuur dit jaar vanuit DUWO voorgelegd kregen. De resultaten van de enquête dienen voor ons als een onderbouwing of richting voor de advisering richting DUWO.

  Wij hebben onze leden door middel van een poll de mogelijkheid gegeven om onderwerpen toe te voegen aan de enquête. Daarnaast hebben we om de participatie te vergroten 2x een maand huur en 4x 25€ een bol.com verloot onder de respondenten. Inmiddels zijn alle resultaten binnen en hebben we meer dan 1000 respondenten. Midden juni zullen de resultaten van het onderzoek uitgewerkt zijn en zal er een samenvatting op de website geplaatst worden.

  Naast de ondervraging van de reguliere huurder wordt er in juni voor de vierde keer een enquête voor accomodate studenten georganiseerd. De vragen zijn vormgegeven zoals bij de reguliere kwaliteitsondervraging; hoe ervaart de internationale huurder het huren bij DUWO en wat kan er beter. De enquête wordt in hetzelfde format in alle DUWO-steden voorgelegd aan de internationale huurders. Resultaten worden door de voor die stad verantwoordelijke huurdersorganisatie geanalyseerd. Uiteindelijk worden op DUWO-concern en lokaal niveau afspraken gemaakt om de kwaliteitservaring onder internationale studenten te verbeteren.

  Lees verder →