Het bestuur

Het bestuur van Huurdersorganisatie WijWonen Delft bestaat uit zeven parttime bestuursleden. We zijn allemaal nog student en zetten ons in voor het woongemak van iedereen die bij DUWO Delft huurt. Om de week vergaderen wij in ons monumentale kantoorpand te Papenstraat 20W. Hiernaast zijn we enkele uren per week bezig met het vervullen van onze taken.

Elke zes weken hebben wij een vergadering met DUWO. Hierbij worden adviesaanvragen, beleidswijzigingen, grote problemen, financiën e.d. besproken. Op landelijk niveau werken wij samen met onze zusterverenigingen in Amsterdam, Leiden, Den Haag en Amstelveen. Hier worden “DUWO-brede” adviesaanvragen geschreven en het algemeen beleid van DUWO besproken.


Dagelijks bestuur

Jonas
Voorzitter

Als Voorzitter is het mijn taak om ervoor te zorgen dat het dagelijks doen en laten van de vereniging zo efficiënt mogelijk verloopt. Ik ben het eerste aanspreekpunt van de vereniging, en blijf zo betrokken mogelijk bij lokale en landelijke zaken.
  

Maik
Penningmeester

Als Penningmeester ben ik verantwoordelijk voor de financiën van de vereniging. Dit betekent dat ik mij bezig houd met de begroting, geldstromen en boekhouding. Het doel hiervan is om de vereniging financieel gezond te houden, zodat wij de belangen van de huurders van DUWO in Delft kunnen blijven behartigen.


Koepel

Thomas
Commissaris Koepel

Als Commissaris Koepel vorm ik samen met Jette de schakel tussen onze huurdersorganisatie op lokaal niveau en de organisatie van DUWO op landelijk niveau. Ik waarborg de belangen van onze leden bij wijzigingen in het beleid en onderhoud de samenwerking met onze zusterorganisaties. Daarnaast neem ik deel aan het Landelijk Overleg Studentenhuurders, waarmee we de stem van zoveel mogelijk studentenhuurders landelijk onder de aandacht brengen.

In 2020 ben ik gestart met de MSc. Urbanism; een master stedenbouwkunde waarin veel aandacht wordt besteed aan huisvesting, doelgroepen en duurzaamheid. Door dit te combineren met de kerntaken als commissaris koepel, hoop ik de huidige en toekomstige huurder zo goed mogelijk te representeren.

Jette
Commissaris Koepel

Sinds januari ben ik commissaris koepel bij WijWonen. Hiervoor ben ik een jaartje commissaris bewoners geweest en hierdoor weet ik goed wat er allemaal speelt in Delft. Dit kan ik dan ook goed meenemen in de overleggen die ik nu op landelijk niveau doe. Samen met Thomas overleggen we regelmatig met zusterorganisaties en denken we mee over het beleid van DUWO. Mocht je dit ook interessant vinden of hier bepaalde ideeën over hebben horen wij dat graag!


Lokaal

Floor
Commissaris Bewoners

 Als Commissaris Bewoners behartig ik de belangen van de huurders van DUWO in Delft en ben ik het eerste aanspreekpunt voor vragen of klachten van deze huurders. Hiervoor sta ik in nauw contact met DUWO. Op deze manier komen we hopelijk snel tot een mooie oplossing voor de problemen van huurders. Ook ondersteun ik samen met Emmy de bewonerscommissies. Dit zijn commissies bestaande uit huurders die de huurder van een enkel complex vertegenwoordigen. Mocht je zelf nog vragen of klachten hebben schroom dan zeker niet om mij te mailen!

Emmy
Commissaris Promo

Als Commissaris Promo houd ik me bezig met de promotie van WijWonen. Onze naamsbekendheid is van belang, zodat alle 8500+ studenten binnen Delft die wij vertegenwoordigen ons kunnen vinden, mochten er vragen en/of geschillen zijn.

Begin september ben ik gestart met de Civiele Master Hydraulic Engineering. Ik ben sinds juni begonnen aan de functie commissaris promotie en verder zal ik Jette helpen betreft bewonerscommissies (BC’s). Ik kijk er naar uit om de leden te representeren en leuke activiteiten organiseren!