Notulen ALV’s

Notulen ALV 2018-03-21

Notulen van eerdere ALV’s zijn beschikbaar op aanvraag. Mail naar info@wijwonendelft.nl