Notulen ALV’s

Notulen ALV 2017-03-30

 

Notulen van eerdere ALV’s zijn beschikbaar op aanvraag. Mail naar info@wijwonendelft.nl