Het Bestuur

Het bestuur van Huurdersorganisatie WijWonen Delft bestaat momenteel uit 7 parttime bestuursleden. We zijn allemaal nog student en zetten ons in voor het woongemak van iedereen die bij DUWO Delft huurt. Elke dinsdag vergaderen wij in ons monumentale kantoorpand te Papenstraat 20W, hiernaast zijn we enkele uren per week bezig met het vervullen van onze taken. Per zes weken hebben wij een vergadering met DUWO. Hierbij worden adviesaanvragen, beleidswijzigingen, grote problemen, financiën e.d. besproken. Op landelijk niveau werken wij samen met onze zusterverenigingen in Amsterdam, Amstelveen, Leiden en Delft. Hier worden “DUWO-brede” adviesaanvragen geschreven en het algemeen beleid van DUWO besproken. Hiernaast streven wij ernaar om contact te onderhouden met andere Delftse (belangen) verenigingen, om zo overlappende zaken met elkaar te behandelen.

Onze huidige samenstelling is:

Tjalie van der Voort, Voorzitter

Sinds afgelopen juni ben ik voorzitter van WijWonen. Wij zijn de huurdersorganisatie van DUWO Delft en vertegenwoordigen inmiddels meer dan 8.000 studenten. Ik vertegenwoordig de vereniging en zorg ervoor dat we onze visie en doelen nastreven. Met een grote diversiteit aan activiteiten en dossiers op verschillende niveaus van verhuurder DUWO is dat soms een hele klus. Daarnaast zorg ik er voor dat het bestuur goed functioneert, maar er ook een goede onderlinge band is. We streven naar een hoge professionaliteit en kwaliteit, met als doel dat de studenten in Delft een fijne tijd beleven in hun studentenwoning.

 

 

Maarten de Vries, Secretaris

Als secretaris ben ik verantwoordelijk voor de verslaglegging van de vereniging, houd ik toezicht op de opvolging van acties van medebestuursleden en beheer ik de ledenadministratie.Daarnaast behandel ik de dossiers die op lokaal niveau spelen. Hierbij sta ik veel in contact met de gemeente Delft om het wonen voor studenthuurders zo aantrekkelijk mogelijk te maken.

 

Igor Djordjevski, Penningmeester & Commissaris Accommodate

Als penningmeester ben ik verantwoordelijk voor alle financiële zaken. Bij een grote vereniging zoals WijWonen, moeten de financiële zaken goed geregeld zijn. Het klinkt misschien eenvoudig, maar in de realiteit blijkt dit een stuk lastiger te zijn. Als Penningmeester is het mijn verantwoordelijkheid om de financiële zaken in een goede baan te leiden, zodat wij onze leden beter kunnen ondersteunen en van dienst kunnen zijn. Naast dit zal ik ook fungeren als aanspreekpunt voor internationale student huurders.

 

 

Arnault-Quentin Eggermont, Commissaris Koepel

Als commissaris Koepel ben ik vooral bezig met het beleid dat DUWO voert en hoe dit wordt gecommuniceerd naar alle andere studenthuurdersorganisaties. Hierbij probeer ik de belangen van de studenthuurder te behartigen. Als koepel ben ik dus bezig met dossiers die ook buiten Delft een rol spelen. Verder vindt ik het ook erg belangrijk dat ook DUWO zich genoeg bezig houdt met het verduurzamen van haar complexen en hier zal ik mij dus ook sterk voor maken.

 

Maud Diepeveen, Commissaris Koepel

Als commissaris koepel ben ik namens WijWonen verantwoordelijk voor de communicatie met het bestuur van DUWO. WijWonen heeft een wettelijke advies- en controletaak. Tijdens de vergaderingen met DUWO behandelen wij voornamelijk de beleidswijzigingen die DUWO wil doorvoeren. Wij proberen dan de belangen van onze huurders zo goed mogelijk te behartigen, zowel op lokaal als landelijk niveau.

 

 

 

Nils Kok, Commissaris Bewoners

Op dit moment ben ik de contactpersoon voor de bewoners in de woningen van DUWO Delft. Mijn functie bestaat deels uit bewoners commissies opzetten, behouden en ondersteunen. Bewoners commissies bestaan uit een groep bewoners van een DUWO complex die het complex vertegenwoordigen en zich inzetten voor de leefbaarheid van hun complex. Deze commissies zijn er idealiter voor alle grote complexen, maar in werkelijkheid is dat nog niet het geval. Daar zal ik me de komende tijd voor inzetten. Natuurlijk ben ik er ook voor individuele bewoners met klachten of aanmerking over DUWO of de woning zelf. Ook als bewoners (commissies) ideeën hebben om de leefbaarheid van de complexen en of woningen te verbeteren zal ik mijn best doen om te ondersteunden bij de realisatie en/of uitvoering daarvan.

Naghme Khosravi, Commissaris Promotie

Als commissaris promotie ben ik verantwoordelijk voor de manier waarop uitgaande informatie naar de leden wordt gecommuniceerd en de website. Daarnaast zal ik door middel van activiteiten, sponsoring en borrels proberen de participatie van de huurders bij de organisatie te verhogen en de naamsbekendheid van Wijwonen te vergroten. Verder zal ik ervoor zorgen dat WijWonen bij belangrijke evenementen betrokken is en dat het laatste nieuws vanuit de organisatie de leden bereikt.

 

 


Bestuur

Een overzicht van de studenten die strijden voor goed wonen.

Voorzitter

Tjalie van der Voort

Secretaris

Maarten de Vries

Penningmeester & Accommodate

Igor Djordjevski

Bewoners

Nils Kok

Koepel

Arnault-Quentin Eggermont

Koepel

Maud Diepeveen

Promo

Naghme Khosravi