Vereniging

WijWonen vertegenwoordigt de 7000 huurders van studentenhuisvester DUWO in Delft. Wij werken samen met DUWO om het huurdersbeleid zo goed mogelijk af te stemmen op de wensen van de huurders, en komen op voor huurders als hun belangen tegengesteld zijn aan die van DUWO. Daarnaast beantwoordt het bestuur al jouw vragen.

WijWonen ondersteunt de bewonerscommissies van de verschillende DUWO-complexen, zodat zij beter in staat zijn om de problemen van bewoners direct aan te pakken. Delft is slechts één van de steden waar DUWO actief is – ook in omgeving Amsterdam, Den Haag en Leiden beheert zij grote complexen. Daarom houden wij regelmatig contact met de bewonersorganisaties in deze steden, om elkaar bij te staan met kennis en advies.

Statuten van Huurdersorganisatie WijWonen Delft