Wat is een bewonerscommissie?

Bewonerscommissies (BC’s) vormen een belangrijk onderdeel in de vertegenwoordiging van de huurders richting verhuurder DUWO. WijWonen heeft onder andere als doelstelling om zo veel mogelijk BC’s op te richten en deze te ondersteunen. Een bewonerscommissie is een commissie bestaande uit vrijwilligers wonende in een huurcomplex, die de belangen behartigt van de huurders van dat wooncomplex. Een BC is een zelfstandige eenheid binnen het huursysteem. DUWO is verplicht een BC te erkennen als huurders van het complex dat ook doen. BC’s zijn ideaal om kortlopende of éénmalige onderwerpen aan te spreken. Bewonerscommissies kunnen ondersteuning krijgen van WijWonen in de vorm van advies en financiële middelen. Deze financiële middelen mogen door de BC’s ook aangesproken worden voor activiteiten die de bewonersintegratie en cohesie versterken. Wanneer er zaken zich bij meerdere complexen voordoen, werken WijWonen en de bewonerscommissies samen om het aan te kaarten bij DUWO en de problemen op te lossen.


Bewonerscommissies doen erg nuttig werk voor hun complex. Ze hebben periodieke vergaderingen met DUWO en regelen bijvoorbeeld vaststaande bbq’s, extra fietsenstallingen, beveiligingscamera’s en nog veel meer. De meeste bewonerscommissies hebben hun eigen facebookpagina waar ze de huurders uit hun complex op de hoogte houden. De leden van de bewonerscommissies vervullen hun taken geheel vrijwillig. Om hen hiervoor te belonen organiseert WijWonen enkele keren per jaar een ‘bc-borrel’.


Heeft jouw complex nog geen BC? Kijk dan eens naar ons BC boekje want wellicht is het ook iets voor jou!

Wil je een BC-lid worden of een BC oprichten? Mail dan naar bewoners@wijwonendelft.nl en we helpen je op weg.