The board

Het bestuur van Huurdersorganisatie WijWonen Delft bestaat uit zeven parttime bestuursleden. We zijn allemaal nog student en zetten ons in voor het woongemak van iedereen die bij DUWO Delft huurt. Wekelijks vergaderen wij in ons monumentale kantoorpand te Papenstraat 20W, hiernaast zijn we enkele uren per week bezig met het vervullen van onze taken.

Elke zes weken hebben wij een vergadering met DUWO. Hierbij worden adviesaanvragen, beleidswijzigingen, grote problemen, financiën e.d. besproken. Op landelijk niveau werken wij samen met onze zusterverenigingen in Amsterdam, Amstelveen, Leiden en Delft. Hier worden “DUWO-brede” adviesaanvragen geschreven en het algemeen beleid van DUWO besproken.


Dagelijks bestuur

Jonas
Voorzitter

Introductie volgt.

Maik
Penningmeester

Introductie volgt.


Koepel

Thomas

Als Commissaris Koepel vorm ik samen met Jannine de schakel tussen onze huurdersorganisatie op lokaal niveau en de organisatie van DUWO op landelijk niveau. Ik waarborg de belangen van onze leden bij wijzigingen in het beleid en onderhoud de samenwerking met onze zusterorganisaties. Daarnaast neem ik deel aan het Landelijk Overleg Studentenhuurders, waarmee we de stem van zoveel mogelijk studentenhuurders landelijk onder de aandacht brengen.

In 2020 ben ik gestart met de MSc. Urbanism; een master stedenbouwkunde waarin veel aandacht wordt besteed aan huisvesting, doelgroepen en duurzaamheid. Door dit te combineren met de kerntaken als commissaris koepel, hoop ik de huidige en toekomstige huurder zo goed mogelijk te representeren.

Jette

Introductie volgt.


Lokaal

Floor
Commissaris Bewoners

Introductie volgt.

Emmy
Commissaris Promo

Als Commissaris Promo houd ik me bezig met de promotie van WijWonen. Onze naamsbekendheid is van belang, zodat alle 8500+ studenten binnen Delft die wij vertegenwoordigen ons kunnen vinden, mochten er vragen en/of geschillen zijn.

Begin september ben ik gestart met de civiele master hydraulic engineering. Ik ben sinds juni begonnen aan de functie commissaris promotie en verder zal ik Jette helpen betreft bewonerscommissies (BC’s). Ik kijk er naar uit om de leden te representeren en leuke activiteiten organiseren!

Algemeen

Fabian Algemeen Bestuurslid

Introductie volgt.

Olivier Algemeen Bestuurslid

Introductie volgt.