Algemeen

Wat is een BC?

Als huurdersorganisatie kunnen wij helaas niet altijd volledig op de hoogte zijn van alle aspecten die op complexniveau spelen. Daarom is er grote behoefte aan bewonerscommissies (BC’s) die de huurder van een enkel complex vertegenwoordigen. Met een kleine groep bewoners vorm je een duidelijk en officieel aanspreekpunt binnen het complex voor DUWO. De bewonerscommissies kunnen verbeteringen aankaarten. Op deze manier wordt wonen in een kamer van DUWO nog fijner!

Wat kan WijWonen voor bewonercommissies betekenen?

WijWonen zal de bewoners- commissies in Delft ondersteunen met adviezen en helpen bij het onderhouden van de commissie. Ook wanneer er zich problemen bij meerdere complexen voordoen, werken WijWonen en de bewoners- commissies samen. Hierdoor kunnen ook zaken op grotere schaal gemakkelijker worden opgelost. Ook is er vanuit WijWonen budget om gratis leuke dingen organiseren voor medebewoners, waardoor het wonen in jouw complex nog leuker wordt! Ook is er ruimte voor uitjes als bewonerscommissie en is vergaderen ook gezellig!

BC Boekje

Er is hard gewerkt om het doen en laten van een bewonerscommissie en haar leden te beschrijven in een nieuw BC Boekje! Heb je interesse in een BC functie? Treuzel dan niet om het document hieronder te lezen, of mail ons voor al je vragen!

Bekijk hier het BC Boekje
Servicekosten

Alle huurder betalen een deel van de uitgaven aan o.a. energie, water schoonmaakkosten en onderhoud voor het hele complex. De begroting en afrekenen voor deze uitgaven word jaarlijks ter goedkeuring aan de BC voorgelegd. De bewoners- commissie beoordelen deze servicekosten en dat kan een leuk voordeeltje opleveren!