Begroting

Op deze pagina zijn de begrotingen te vinden.

Aan het einde van ieder (kalender)jaar maakt het bestuur een begroting voor het volgende jaar. Deze wordt dan op de Algemene Ledenvergadering (ALV) voorgelegd, aangepast en aangenomen. Deze aangenomen begroting bepaald wat we dat jaar per onderwerp mogen uitgeven. Hieronder staan de begrotingen van de afgelopen paar jaar.