ALV’s

Op deze pagina zijn de notulen van de Algemene ledenvergaderingen te vinden.

Oudere notulen zijn op aanvraag beschikbaar. Mocht je vragen of opmerkingen hebben over de inhoud van de notulen, stuur dan een mail naar onze secretaris. Voor de eerstvolgende ALV, zie onze agenda.