Klachtenprocedure

DUWO hoort in principe altijd met de beste oplossingen te komen. Het kan echter voorkomen dat er iets niet goed gaat. De meest effectieve en snelle manier om hiermee om te gaan, is om dit direct met de betreffende medewerker op te lossen. Dit kan je doen door te bellen, (op afspraak) langs te gaan, te mailen of een brief te schrijven.

Officiële klacht

Stel dat dit niet leidt tot het gewenste resultaat, dan is een – officiële – klacht indienen bij een teamleider de volgende stap die je kunt nemen. Een klacht kan per brief bij DUWO worden gemeld. Vermeld altijd expliciet dat het om een klacht gaat.
Mocht je niet tevreden zijn met de aangedragen oplossing, dan kan je een klacht indienen bij WijWonen. Wij buigen ons dan over jouw klacht en de aangeboden oplossing. Een eventuele andere oplossing is om met de desbetreffende klacht naar de Geschillencommissie toe stappen. Deze onafhankelijke klachtencommissie bemiddelt bij geschillen tussen individuele huurders en DUWO.

Geschillencommissie

Mocht je ontevreden zijn met de aangedragen oplossingen van DUWO dan is er ook de mogelijkheid om het geschil voor te leggen aan de onafhankelijke, lokale Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland. De leden van de Geschillencommissie zijn onafhankelijk en werken niet bij de aangesloten woningcorporaties of de huurdersraden en zijn geen bestuurder van de corporaties.
Let wel: het gaat hierbij niet om reguliere reparatieverzoeken. Er is een belangrijk verschil tussen een klacht en een geschil. Niet ieder probleem dat zich voordoet komt in aanmerking voor behandeling door de Geschillencommissie. Zo los je overlastklachten van je buren of omgeving op een andere manier op, namelijk onderling of in samenspraak met DUWO. Ook problemen met de huurprijs of huurbetaling zijn in eerste instantie geen geschil. Hiermee kun je terecht bij de medewerkers van DUWO. Lees hieronder verder over wat onder een geschil wordt verstaan en op welke manier deze commissie werkt.

Reglement

In het Klachtenreglement GCWZH is vastgelegd op welke wijze met geschillen wordt omgegaan. Rechten kunnen uitsluitend aan dat reglement worden ontleend. Download hieronder het reglement.

Geschil indienen

Je kunt een geschil ter behandeling bij de geschillencommissie indienen via het geschillenformulier. Klik hieronder voor het formulier. Dit is geheel kosteloos. Het indienen van een geschil is voorbehouden aan huurders, onder- of medehuurders van DUWO Den Haag.
Klik hieronder voor meer informatie over de behandeling van klachten over DUWO door de Geschillencommissie.

Beroep

Tegen de uitspraak van de geschillencommissie is geen beroep mogelijk. Word je klacht op de een of andere manier niet behandeld door de geschillencommissie of door DUWO, dan kan je ook een klacht in te dienen bij Commissie Governancecode Woningcorporaties. Zij oordelen niet inhoudelijk over de klacht maar kunnen, mits je verzoek wordt gehonoreerd, de geschillencommissie of DUWO verplichten je klacht alsnog te behandelen. Voor meer informatie klik hieronder.

Geschil of niet?KlachtenreglementGeschillen formulierMeer informatieCommissie Governancecode Woningcorporaties

Huurcommissie

Voor geschillen tussen huurder en verhuurder over onderhoud, huurprijs en servicekosten van huurwoningen kan je terecht bij de Huurcommissie. Het verschil met de geschillencommissie is dat zij zich toeleggen op hoe je bejegend bent, terwijl de Huurcommissie zich toelegt op de wet en de klacht inhoudelijk behandelt. Meer informatie vind je hieronder.

Verzoekschrift indienen
Je kunt een procedure starten door een verzoekinschrift in te dienen bij de Huurcommissie. Je betaalt als huurder €25 aan leges, dat je bij de start van de procedure betaalt. Als je in het gelijk wordt gesteld, ontvang je het betaalde bedrag na de uitspraak van de Huurcommissie terug. Je ontvangt de leges niet terug als je ongelijk krijgt, maar let op dat het vaak wel de moeite waard is.

Procedure huurcomissieVerzoekschrift

Rechtbank

Wanneer alle voorgaande mogelijkheden zijn uitgeput, kun je als laatste mogelijkheid nog een procedure starten bij de rechtbank.