Uitspraak bodemprocedure energiebelasting

Uitspraak bodemprocedure energiebelasting

Al in 2017 kaartte WijWonen haar standpunt rondom de teruggevraagde energiebelasting aan tijdens een overleg bij DUWO. Waar zij aanvankelijk het bedrag in duurzaamheid wilde steken werd uiteindelijk door DUWO besloten om, op de administratieve kosten na, de gelden toch terug te storten aan de huurder. Om ook deze kosten terug bij de huurder te krijgen stuurde WijWonen met de samenwerkende huurdersorganisaties een bezwaarschrift naar de huurcommissie, gevolgd door een bodemprocedure bij de kantonrechter. Deze rechter oordeelde afgelopen weekeinde dat DUWO naast de energiebelasting ook de ingehouden administratieve kosten moet terugbetalen aan haar huurders. 

Via de Belastingdienst is er de mogelijkheid om energiebelasting terug te vragen wanneer er zelfstandige woningen achter één aansluiting energie ontvangen. Een bewonerscommissie in Delft gaf in 2017 het signaal aan WijWonen dat DUWO dit geld heeft teruggevraagd voor hun complex, maar het geld wil steken in duurzaamheid in plaats van het te retourneren aan de huurders. De bewonerscommissie was het hier destijds niet mee eens en WijWonen deelde deze opvatting. Na uitvoerig contact met DUWO werd duidelijk dat deze situatie zich bij veel meer complexen in Delft (en daarbuiten) voordeed. DUWO gaf aan dat ze energiebelasting hebben teruggevraagd voor over de jaren 2011-2015 en dat ze het gehele bedrag in duurzaamheid wilden steken.

Initiële gesprekken om DUWO zo ver te krijgen dit toch naar de (oud)huurders over te maken liepen op niets uit. Het werd WijWonen wel duidelijk dat het voor sommige complexen oploopt tot €200/jaar/woning. De bedragen liepen zo hoog op dat WijWonen besloot om een advocaat in te schakelen, ter voorbereiding van een rechtszaak. Tegelijkertijd is er contact gezocht met de samenwerkende huurdersorganisaties om hen op de hoogte te brengen van de problemen en om zo te kijken of er samen actie kon worden ondernomen.

Ook op landelijk niveau bleek dat DUWO niet bereid was om te praten over de retournering aan de huurders, enkel over de uitgave van het geld richting duurzaamheid of een ander onderwerp. Enige tijd later ontvingen we bericht van DUWO dat er op managementniveau toch was besloten om het geld te retourneren aan de huurders.

Omdat DUWO van mening is dat de rekening voor het terughalen van de huurders voor het betalen van de ontvangen energiebelasting (10% van de teruggave) niet door DUWO zelf betaald hoeft te worden, is een bezwaarschift ingediend bij de huurcommissie. De huurcommissie kon echter geen uitspraak doen in deze zaak en daarom is een huurder van DUWO met ondersteuning van WijWonen en de samenwerkende huurdersorganisaties een bodemprocedure gestart bij de rechtbank.

De uitspraak van de kantonrechter was in lijn met het standpunt van de huurdersorganisaties, namelijk dat DUWO ook de ingehouden administratieve kosten moet terugbetalen. De samenwerkende huurdersorganisaties gaan ervan uit dat DUWO door deze uitspraak alsnog alle administratieve kosten uitbetaald aan de desbetreffende huurder en zullen hierop toezien.