Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

(English below)

Beste WijWonen-lid,

Op maandag 21 november 2022, om 20:00 uur, organiseren wij weer onze Algemene Ledenvergadering (ALV). Deze zal plaatsvinden op ons kantoor (Papenstraat 20W).

Als DUWO huurder ben jij lid van huurdersorganisatie WijWonen. Op ALV’s presenteren wij graag de ontwikkelingen die de organisatie doormaakt, en houden we onze leden op de hoogte van wat WijWonen de afgelopen tijd voor hen heeft betekent. Deze ALV zal de begroting van 2023 gepresenteerd worden en in stemming worden gebracht, zal worden gestemd om de aanstelling van Noa Hartog als commissaris promo en zal er gestemd worden over wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement en het Financieel reglement.

Als je wilt aansluiten, laat het ons dan van tevoren weten door je aan te melden via deze link.

We hopen je binnenkort te zien op de ALV!

Huurdersorganisatie WijWonen Delft.


Invitation General Meeting

The ALV (general meeting) and its documents are formally in Dutch. However, you can still attend and ask us questions at the end of the meeting.

Dear WijWonen-member,

Monday the 21st of November 2022, at 20:00, we organize our general meeting again. The meeting will be in our office (Papenstraat 20W).

As a tenant at DUWO, you are a member of WijWonen. In our general meetings, we present the developments WijWonen makes, and we present what WijWonen has been able to do for its members. This general meeting, the budget of 2023 will be presented and be put to the vote, there will be a vote to appoint Noa Hartog as commissioner promotion and changes in the financial regulation and house rules will be put to the vote.

If you would like to join this meeting, please let us know by filling in the Google Form in this link.

Hopefully until then!

Tenant’s organization WijWonen Delft.


Agenda

1. Opening en vaststellen agenda

2. Mededelingen

3. Vaststellen Notulen ALV-2 en ALV-3

4. Bestuurswissel, Noa Hartog (Commissaris Promo)

5. Begroting 2023

6. Update Reglementen

7. Voordracht KasCommissie

8. Rondvraag

9. Sluiting


Bijlagen/attachments:

Bijlage 1: Notulen ALV-2 3 mei 2022

Bijlage 2: Notulen ALV-3 18 oktober 2022

Bijlage 3: Begrotingsvoorstel 2023

Bijlage 4: Voorstel tot wijziging Financieel Reglement en Huishoudelijk Reglement

Aanmeldingslink