Adviezen

Bekijk hier de adviezen die WijWonen geeft aan DUWO

Als huurdersorganisatie mogen wij gevraagd of ongevraagd adviezen geven aan DUWO. Dit gaat vaak over plannen die DUWO heeft, zoals huurverhogingen en andere wijziging in het beleid. Het kan echter ook gaan over problemen die wij zelf signaleren en graag met DUWO willen oplossen.  

Disclaimer: De documenten op deze pagina geven maar een klein onderdeel weer van het adviesproces. Ieder advies gaat gepaard met gesprekken en meerdere mails voor extra verduidelijking. Mocht je meer informatie willen inzien die niet hier te vinden is, stuur ons dan gerust een mail. 

Huidige adviesaanvragen 

We zijn altijd op zoek naar input van onze huurders. Zie je een adviesonderwerp staan waar je graag met ons over wil sparren, mail ons! Mocht je vaker je mening willen laten horen, join dan onze maillijst en je bent de eerste die we vragen voor extra input. 

Energiebelasting

De afgelopen jaren heeft WijWonen zich hard gemaakt voor de juiste teruggave van Energiebelasting door DUWO aan haar huurders. We zitten nu in het laatste deel van het traject omtrent de besteding van de “duurzaamheidspot”.

Hospiteerbeleid

Welke rol moet en kan DUWO spelen als het gaat om gelijke kansen creëren voor studenten die via hospiteren op zoek naar een woning. 

Serviceabonnement

De huidige kosten van het serviceabonnment dekken niet meer de gemaakte kosten door vastgoedservice. Hoe zorgen we er samen voor dat we de begroting sluitend krijgen.

2022

Huurverhoging

De jaarlijkse huurverhoging van 2022 is beperkt door de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening tot inflatievolgend maximaal 1%. Vanwege deze beperking zijn eerdere plannen van DUWO om bij een aantal geselecteerde woningen extra huurverhoging toe te passen vervallen. Vanwege deze beperking heeft WijWonen positief ingestemd. 

Brief DUWOBrief HerzieningAdvies
2021

Huurverhoging

In verband met de bevriezing van de huren door het Kabinet heeft er dit jaar geen huurverhoging plaatsgevonden en is er daarom geen advies uitgebracht. 

Inboedelverzekering

WijWonen heeft in het begin van 2021 een aanvraag ingediend om de inboedelverzekering te wijzigen om deze beter bij de behoefte van studenten te laten aansluiten. Deze wijziging is met succes doorgevoerd op 1 januari 2022

Brief WijWonenResultaten Enquete inboedelverzekeringAdvies

Energiebelasting

Na een lang proces hebben de huurdersorganisaties, DEK, BRES, VBU, Duwoners en WijWonen samen met DUWO een vaststellingsovereenkomst getekend over hoe in de toekomst de energebelasting teruggave wordt geregeld. Deze overeenkomst bevat ook regelingen voor oud-huurders die eventueel nog recht hebben op de teruggave energiebelasting.

Vaststellingsovereenkomst Energiebelasting
2020 en ouder

De aankomende tijd worden meer adviezen die WijWonen de afgelopen jaren heeft uitgebracht toevoegd aan deze pagina. Kan je niet wachten en wil je meer info over bijvoorbeeld huurverhogingen van eerdere jaren, het huurprijsbeleid of het werkplan van DUWO stuur ons dan een mail. 

Mail ons